บทที่ 4

บทนำ
        เนื่องด้วยเมืองน่านเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่เก่าเเก่ เป็นเมืองมรดกที่ยังคงความงดงามมากรวมถึงทุกมรดกนั้นต่างต้องคงไว้ศึกความสมบูรณืเเละสวยงามเพื่อจะได้จารึกอยู่บนเเผ่นดินเมืองน่านตราบนานชั่งหลายอายุคน
     ดังนั้นกลุ่มข้าพเจ้าในฐานะคนเมืองน่านโดยกำเนิดจึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เเละถ่านทอดความเป็นมาเเละวัฒนธรรมดันดีงามนี้ ขอนำเสนอเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่านซึ่งวัดคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทุกคนในศาสนาพุทธ เพื่อให้ความดียังคงอยู่ต่อไปจึงควรช่วยกันอนุรักษ์เเละถ่ายทอดความงดงามนี้

ความเป็นมา

วัดเจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

วัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดน่าน ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ด้วยความที่ชื่อว่า “บ้านเจดีย์ ” แต่ไม่มีเจดีย์อยู่เลย ทำให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและพระภิกษุ ต่างเห็นว่าควรที่จะมีการสร้างเจดีย์ขึ้นในวัด เพื่อให้สมกับคำว่า “บ้านเจดีย์ ”
ในปี พ.ศ.2530 เจ้ามหาเมืองคำ ได้มาหารือการสร้างพระธาตุโสฬสเจดีย์ ณ วัดเจดีย์ แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไป จนกระทั่งในปี พ.ศ.2538 ในสมัยนายเผชิญ เจดีย์วุฒิเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีพระสมจิตร เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ได้พาแกนนำชุมชนไปปรึกษาหารือกับ พระราชสุธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างเจดีย์ เนื่องจากว่ามีลูกบ้านไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ท่านก็ถามว่า “บ้านเจดีย์มีเจดีย์หรือเปล่า” ชาวบ้านก็บอกว่า “ไม่มี” จึงถ่ายวีดิทัศน์และพื้นที่ที่จะก่อสร้างเจดีย์ไปให้ท่านดู แล้วท่านก็มาดูด้วยตนเองอีกครั้ง จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2539 ก็ได้ฤกษ์ก่อสร้าง โดยมีหลวงพ่อเณร วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ เป็นองค์บรรจุองค์แรกและพระราชสุธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระธาตุโสฬสเจดีย์ขึ้นในวันที่ 28 เมษายน2539 ได้ตอกเสาเข็มในปี 2541 ในปี 2542 ได้งดเว้นการก่อสร้างไปหนึ่งปี เนื่องจากไม่มีงบประมาณ และได้มาดำเนินการก่อสร้างต่อมาในปี 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกฐาตุ 3 แผ่นดิน (ไทย อินเดีย ศรีลังกา) มาประดิษฐานไว้ ณ พระเจดีย์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548

วัตถุประสงค์

–         เพื่อบ่งบอกความสำคัญของวัดมิ่งเมืองให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป

–         เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวของ จ.น่าน มากขึ้น

–         เพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรม/จิตรกรรม อันเก่าแก่ของ วัดมิ่งมือง ให้เป็นที่รู้จักต่อๆไปในอนาคต

ขอบเขต

วัดเจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักท่องเที่ยว มีความสนใจในตัว วัดเจดีย์ เพิ่มมากขึ้น และ ยังให้ความสนใจแก่ งานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม อันงดงามของวัดเจดีย์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและยังทำให้ กลุ่มคณะผู้จัดทำนั้นมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำโครงงานเกี่ยวกับ ศาสนสถาน ที่สำคัญ ต่อ จ.น่าน และยังทำให้รู้สึกรักในตัว จ.น่าน เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ได้ทราบว่าเจ้าผู้ครองนครน่าน ในอดีตได้ให้ความสำคัญกับ วัดวาอารามมากเพียงใด และยังทำให้ทราบว่าอดีตนั้น จ.น่านมีจิตรกร ที่มีชื่อเสียงในการวาดรูปมากเพียงใด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: