หน้าแรก

This slideshow requires JavaScript.

 

 

ข้อเสนอโครงงาน 

 

  • ชื่อโครงงาน ปิดทอง,ลายปั้น,ระบายสีปูนปั้นพระธาตุโสฬสเจดีย์ วัดเจดีย์ จ.น่าน-วัดเจดีย์

ทีมพัฒนา            นาย ทนงศักดิ์  ธรรมไชย      เลขที่ 5       ม.6/1      

                        นาย ธนกฤต     กาบคำ        เลขที่  6      ม.6/1

                        นาย เรวุฒิ        สุปินะ        เลขที่ 14     ม.6/1

 

  • อาจารย์ที่ปรึกษา  คุณครู อริศรา สะสม

 

  • หลักการและเหตุผล 

คณะผู้จัดทำได้สำรวจการท่องเที่ยวของ จ.น่าน โดยนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมักจะมาท่องเที่ยวดูชมธรรมชาติอันงดงาม ของ จ.น่าน และพวกเขานั้นยังมีความสนใจในการมา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของ จ.น่าน อีกด้วยดังนั้นจึงทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิด       ที่จะนำเสนอ วัดเจดีย์ให้ผู้คนต่างถิ่น หรือในท้องถิ่น ได้รู้จักวัดมิ่งเมืองเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยที่มีการนำเสนอ เป็นการถ่าย Video เพื่อนำเสนอลงใน Internet เพื่อที่จะเผยแพร่ได้สะดวกและรวดเร็วในการนำเสนอมากเพิ่มขึ้น

  • วัตถุประสงค์

1)       เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

2)       เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวของ จ.น่าน มากขึ้น

3)      เพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรม/จิตรกรรม อันเก่าแก่ของ วัดเจดีย์ ให้เป็นที่รู้จักต่อๆไปใน         อนาคต

  • เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

       การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน

เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆของจังหวัดน่าน กลุ่มของข้าพเจ้านั้นก็ได้จัดทำวีดีโอพาเที่ยววัดเจดีย์ ซึ่งวัดนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน 

  • รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม                          

Ulead Vidio Studio เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไปแม้ผู้ที่เริ่มใช้งานก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้ โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่างๆสำหรับตัดต่อดีโออย่างครบถ้วน    เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ตัดต่อวีดีโอ ใส่เอ็ฟเฟกต์ต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยายไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลงเทป, VCD, DVD หรือแม้กระทั่งเผยแพร่ผลงานทางเว็ป การตัดต่อใน Ulead Vidio Studioนั้นจะสร้างเป็นไฟล์ Project ขึ้นมา (.VSP) ซึ่งไฟล์นี้จะเก็บข้อมูลต่างๆไว้หากว่าทำงานยังไม่เสร็จก็จะสามารถเปิดเพื่อทำงานต่อในภายหลังได้ ไฟล์นี้จะมีขนาดเล็กการตัดต่อวีดีโอนี้ แม้จะตัดต่ออย่างไรในวีดีโอก็จะไม่มีผลกระทบต่อไฟล์ต้นฉบับ ข้อมูลการตัดต่อต่างๆจะบันทึกอยู่ในไฟล์ Project ทั้งหมด แต่เมื่อมีการสร้างวีดีโอที่ได้จากการตัดต่อโปรแกรมอ่านข้อมูลจากต้นฉบับตามข้อมูลที่อ้างอิงในไฟล์ Project นี้

  • ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) วางแผนและแบ่งหน้าที่การทำงาน

2) ออกไปถ่ายทำวีดีโอนอกสถานที่

3) นำวีดีโอมาตัดต่อ

4) นำวีดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วเอาไปลงใน youtube

5) นำวีดีโอลงใน youtube เสร็จแล้วก็นำไปลิ้งต่อกับ wordpress

6) ตรวจความเรียบร้อยของงาน

7) นำเสนอต่อคุณครู

  • ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่วันเดือนธันวาคม 2553 – เดือนกุมภาพันธ์ 2554

 

  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง

                ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้อีกทั้งการที่ได้นำวีดีโอเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ Youtube ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดน่านเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้เป็นการส่งเสริมรายได้ของคนในจังหวัดน่านให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

  • บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง

http://www.nan.go.th

http://www.buaplinor.com/webboard/index.php?topic=203.0

http://www.holidaythai.com/rainrun/photo-134224.htm

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: